Garantien omfatter, der kun gives garanti ved køb af nye tandproteser. Garantien omfatter både brud som følge af materialefejl samt fremstillingsfejl. Endvidere dækker garantien, hvis tænderne eller basismaterialet ikke holder farven.

Garantibetingelser: garantien ydes under forudsætning af, at du for foretaget et årligt eftersyn her på klinikken. Kontroleftersynet koster et mindre beløb. Skulle det blive nødvendigt at foretage omfattende tilpasninger til forandringer af munden og gummer, honoreres dette særskilt. Hvis ønsket kan prisoverslag gives på forhånd.

Garantien omfatter ikke, brud eller skader som følge af fejlagtig vedligeholdelse. Derfor bør du altid følge klinikkens anvisninger vedrørende den daglige vedligeholdelse. Garantien omfatter heller ikke brud som følge af tab eller andre hændelige uheld. Endelig dækker garantien ikke, hvis tandprotesen skulle blive skadet som følge af forkert opbevaring i kortere eller længere perioder, hvor den har været ude af munden. Da munden og gummerne som resten af kroppen forandrer sig med alderen og ved f.eks. sygdom, omfatter garantien ikke protesens pasform.

Men derudover yder jeg også en udstrakt service overfor min kunder, hvis der er problemer med tandprotesen - det er der ingen tidsfrist for... Jeg går meget langt for, at du er tilfreds med mit arbejde, men det er altid en god ide at komme til det årlige eftersyn, så jeg kan opdage eventuelle forandringer, der på sigt kan skade tandprotesen.

Esbjerg Tønder tandtekniker@mail.com