Det er ofte en økonomisk belastning at skulle have ny tandprotese. På klinikken mener vi ikke økonomien skal være en hindring. Som medlem af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere tilbyder vi abonnement til tandprotesen. Tandproteseabonnementet gør, at du kan fordele udgiften til protesen over en længere periode, så det passer din økonomi.

Vi kalder det 0,- renter; 0,- udbetaling; 0,- gebyrer.

Du betaler med andre ord ikke mere end hvad behandlingen koster men kan fordele udgiften til tandproteser over en længere periode.

Esbjerg Tønder inez@ditnyesmil.dk