Hvis du har svært ved at komme til en klinisk tandtekniker på grund af sygdom, gangbesvær, handicap eller lignende, kan du ringe til os og få en tid hjemme hos dig selv. Vi udfører alle tandprotesebehandlinger i dit eget hjem.

Vi kommer også på lokalcentre, plejehjem og sygehuse. Hvis du bor i Esbjerg er hjemmebesøget uden mer´pris.

Esbjerg Tønder tandtekniker@mail.com