Klinikkens personale er gerne behjælpelig med information om forskellige tilskudsmuligheder og evt. udfyldelse af ansøgningsskema til kommunen.

- Er du pensionist og berettiget til udvidet helbredstillæg, er der mulighed for at få op til 85% i tilskud til udgifterne til tandprotesebehandlingen.

Yderligere kan du søge om personligt tillæg til egenbetalingen.

Klinikken hjælper dig med et overslag til kommunen.

Behandlingen må først påbegyndes, når bevillingen er godkendt.

- Er du medlem af sygeforskringen "Danmark" i gruppe 1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til protesebehandlingen.

Esbjerg Tønder tandtekniker@mail.com